به اشتراک گذاری مشتری با دوستان در بی واسطه

امکانی که تو اپلیکیشن بی واسطه وجود داره ، به اشتراک گذاری آگهی درخواست و مشتری ، به دوستانتون هست که فکر میکنید میتونه تامین کننده درخواست آگهی دهنده باشه
و کسب درآمد داشته باشه
بی واسطه ، منبع مشتری برای تمام اصناف ، از سراسر کشور

دانلود رایگان از کافه بازار : https://goo.gl/mf5dsH

https://bvapp.ir