کد معرفی و هدیه بی واسطه

با نصب بیواسطه کد معرفی رو دریافت میکنید که منحصر بفرد شماست .
و در ازای معرفی بی واسطه به دیگران (با کد معرف خودتون) 50امتیاز رایگان هدیه می گیرید .

دانلود رایگان از کافه بازار : https://goo.gl/mf5dsH

https://bvapp.ir