حفاری شمع درجا (گروه حفاری سنگ و چال)

گروه حفاری سنگ و چال آماده همکاری با کلیه شرکت های عمرانی و پیمانکاران محترم در زمینه حفاری شمع درجا ، کیسینگ گذاری و سبد گذاری و بتن ریزی با لوله ترمی با بکارگیری دستگاه های Soilmec می باشد.
شماره های تماس: 09121779042 - 09131153800