عصبانیت ابراهیم حاتمی کیا و توقف پخش فیلم به وقت شام

آدرس کانال تلگرامی ما: https://telegram.me/doostihair آدرس سایت: http://www.doostihaa.com