آلودگی هوا و اهمیت استفاده از تصفیه هوا

در این ویدئو ابتدا درباره روند افزایش آلودگی ها در تهران بحث شده و سپس مزایای و مشکلات آلودگی هوا برشمرده شده است. در ادامه در کنار معرفی تصفیه هوای بوش به معیارهای مهم انتخاب تصفیه هوا نیز اشاره شده است. در انتها مختصری از کمپانی بوش و اهمیت آن گفته شده تا به دلایل اعتبار این کمپانی پی برده شود.

http://boschhvac.com