خنک کاری هوای ورودی به توربین (Turbine Inlet Air Cooling (TIAC

خنک کاری هوای ورودی به توربین یکی از روش های جلوگیری از کاهش بازدهی و توان خروجی توربین گاز و در نتیجه نیروگاه های گازی در روزهای گرم سال است. این کاهش توان می تواند به طور معمول در شرایط آب و هوایی ایران بین 15 تا 30 درصد کل توان باشد. استفاده از چیلر جذبی و بهره بردن از گرمای دمای اتلافی گازهای داغ خروجی یک راه بسیار عالی برای جلوگیری از کاهش توان و بازدهی است. کمپانی اکو انرژی یکی از کمپانی های مطرح فعال در این زمینه است که پروژه های مختلفی را در سراسر دنیا اجرا کرده است.

http://karoandisheh.com