شبیه سازی سیستم VRF با استفاده از نرم افزار هایسیس

در این ویدئو درباره شبیه سازی سیستم VRF با استفاده از نرم افزار هایسیس توضیحاتی مختصر و کامل ارائه شده است به طوری که با دیدن آن و با کمترین تجربه می توان به خوبی سیستم VRF را شبیه سازی کرد. این آموزش می تواند برای دانشجویان و تمام کسانی که با سیستم VRF سر و کار دارند مفید باشد.