استنلی لورل -(1922) A weak - end party

استنلی لورل یکی از دو هنرمند زوج هنری موفق لورل و هاردی بودکه به تنهایی نیز آثاری از خود بر جای گذاشته است. با توجه به تاریخ این فیلم میشود تشخیص داد که این فیلم قبل از آشنایی دو هنرمند به روی پرده رفته است.
--------------------------- ★♣ خان آقا ♣★ ----