نگهبان پسته قسمت-اول

شکارچیان کلاغ، در پی شکار کلاغ های مزاحم و مفت خور، و برخورد با دزدان پسته
توجهههه:تماشای این فیلم برای افراد کمتر از 13 سال مجاز نمی باشد.