خط نواربر ورق با ضخامت متوسط - خط نواربر ورق ضخیم

به طور کلی، می‌توانیم بر اساس تفاوت ضخامت، خط نواربر را به سه گروه خط نواربر ورق نازک، خط نواربر ورق با ضخامت متوسط و خط نواربر ورق ضخیم، تقسیم کنیم. دستگاه برش رول به رول ورق نازک که نواربر کویل فلزی نیز نامیده می‌شود، نوعی خط تولید برای برش کویل‌های مادر به کویل‌های کوچکتر با عرض خاص موردنظر
خط نواربر, پک رول,برشکاری فلزات, برش رول به رول, برش کویل,رول برش, ساخت وفروش خط نوار بررول ورق فلز, ساخت و فروش دستگاه نواربر,دستگاه نواربر ورق های فلزی,دستگاه نواربر ورق فلزی,دستگاه رول به رول ورق فلزات,فروش خط نوار بر(رول برش)ورق هاي فلزي