درست کردن جا شمعی با استفاده از مداد پاستل

با استفاده از چند مداد شمعی و رنده و اتو و چوب بستنی و کمی خلافیت جا شمعی های رنگارنگ داشته باشید.
www.dekorator.ir