ارزانترین دستگاه دفع حشرات ایران دی اچ

دستگاههاي ایران دی اچ با توليد امواج فراصوت که در آستانه شنوايي انسان نيست و فقط حشرات و جانوران موذي قادر به شنيدن اين صدا هستند بر روي سيستم عصبي حشرات و موجودات تاثير گذاشته و از توليد مثل و تغذيه آنها جلوگيري ميکند و اين موجودات را از محيط زندگي شما دفع ميکند
***برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 500040141 ارسال نمایید***