ساندویچی سیار موسیو کباب لقمه ای گوشت و مرغ food truck ویگن

ساندویچی سیار موسیو کباب لقمه ای گوشت و مرغ food truck ویگن ارمنی,کبابی سیار فود ترک کباب لقمه ای گوشت مرغ گردهمایی موسیو,ماشین غذا خوری سیار,کامیونت آشپزخانه موسیو ویگن,کترینگ food truck اولین کباب لقمه ای سیار در تاریخ 21 دی ماه 1396 خیابان میرزای شیرازی پایین تر از پارک میرزای شیرازی منتظر شما هستیم

موسیو ویگن ماشین و پایگاه اشتغال و کار آفرینی معلولین

سبکی متفاوت مزه ای متفاوت تر - نمیشه نداریم من همه فن حریفم

ما را دنبال کنین : www.moosiovigen.com