آیا در سال 97 بنزین دوباره سهمیه بندی می شود؟ | سهمیه ‎بندی بنزین

آیا بنزین در سال ۹۷ سهمیه بندی خواهد شد؟http://harfnews.rozblog.com/
آیا در سال 97 بنزین دوباره سهمیه بندی می شود؟ | سهمیه ‎بندی بنزین
درپی مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و از سویی اصرار دولت بر تغییر قیمت