موسسه نوفن حامی | ثبت ملی و بین المللی اختراع

آشنایی مختصر با فعالیت های موسسه نوفن حامی البرز در خصوص حمایت از مالکیت فکری فناوری های نوین. این شرکت در خصوص ثبت ملی و بین المللی اختراعات، جستجوی اختراع، پیگیری دعاوی مالکیت فکری ملی و بین المللی فعالیت می کند. همچنین با هدف آشنایی پژوهشگران گرامی با اصطلاحات و عبارات پر کاربر در مالکیت فکری، دانشنامه مالکیت فکری را در پایگاه اطلاع رسانی خود راه اندازی کرده است. www.nofan.ir