زلزله شیراز | خبر وقوع زلزله شیراز یکشنبه 10 دی 96 | زلزله بوشهر

زلزله شیراز | خبر وقوع زلزله شیراز یکشنبه 10 دی 96 | زلزله بوشهر
به لینک سایت زیر مراجعه کنیدhttp://www.newsharf.ir/post/52
زلزله شیراز و بوشهر را لرزاند
جزئیات زلزله ۴.۷ ریشتری امشب استان فارس 10 دی 96