هنربین قسمت دوم - فصل دوم

مهم ترین اتفاقات فرهنگی -هنری هفته را می توانید در برنامه هنربین با حضور مهمان های مختلف نگاه کنید . گفت و گو با امیر اسفندیاری در مورد اسکار و فیلم نفس و عدم انتخاب شدن آن برای اسکار-مصاحبه مردمی در مورد فال حافظ! و هرآنچه که شما را از ورق زدن و سرک کشیدن در مجلات فرهنگی -هنری بی نیاز می کند همه و همه را ما در هنربین یک جا تقدیم شما خواهیم کرد