ساخت درخت کریسمس

با خودمان فکر کردیم که اگر قرار باشد در ایران هم کسی خانه خود را برای کریسمس تزیین کند ، تهیه و ساخت درخت کریسمس که از درخت کاج استفاده می شود بسیار سخت می باشد به همین دلیل سعی کردیم ورژن کوچکتر و البته زیباتر را بدون استفاده از درخت کاج برای شما آموزش دهیم تا شما بتوانید به نتیجه دلخواه برسید.www.dekorator.ir