سوالات بی جواب در مورد صحابه پیامبر (ص) [فدایی دو ارباب]

در این کلیپ سوالات جناب آقای عباسی کارشناس محترم شبکه ولایت از آقای سجودی کارشناس شبکه کلمه را می بینید که به این سوالات پاسخ داده نمی شود. قضاوت با شما