00:01 01:26 قرعه کشی گوشی موبایل و تبلت پالیزافزار

آموزش ثبت کد قرعه کشی در وب سایت پالیزافزار ** شرکت پالیزافزار به پاس قدر دانی از همه مشتریان خود که به صورت اینترنتی و تلفنی خرید نموده اند و یا آن دسته از عزیزانی که دارای قرارداد پشتیبانی می باشند، به شرط ثبت نام در سایت پالیزافزار و وارد نمودن کد مربوطه ، در قرعه کشی هفتگی گوشی موبایل و تبلت شرکت داده خواهند شد.
دستگاه حضور و غیاب
"دستگاه حضور و غیاب"