نمونه سوالات آماده سازی فرزندان برای آینده

نمونه سوالات آماده سازی فرزندان برای آینده کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد . شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله نمونه سوالات آماده سازی فرزندان برای آینده را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/preparation-questions-future/


تلاش انسان برای تداوم زیست اجتماعی در
قالب جامعه، آفریننده مجموعه از الگوهای رفتاری و ابزارهای فنی و به طور کلی
معیارهای مشترک جمعی را چه می گویند؟
۱-تمدن ۲-فرهنگ
۳-رشد اجتماعی ۴-آداب و رسوم
هنجارهای راست گفتن، عمل کردن به وعده، احترام به یکدیگر ، امانتداری مربوط به کدام ارزش می باشد؟
۱-کرامت ۲-صداقت
۳-ارزش ۴-هویت
کدامیک از گزینه های ذیل از آراستگی فردی یک شخص می باشد؟
۱-لباس و حرکات بدن ۲-از راه چشم و نگاه
۳-لحن کلام و سخن گفتن ۴-همه موارد
کدام هنجارها همان نبایدهایی هستند که فرد نباید در جامعه نسبت به انجام آنها، اقدام نماید و در صورت ارتکاب مجازات خواهد شد.
۱-هنجارهای تحذیری ۲-هنجارهای تجویزی
۳-هنجار فرهنگی ۴-هنجار تقلیدی
کدام گزینه الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که بر عهده او گذاشته شده است،را تعریف می کند؟
۱-کارآفرینان ارزشی ۲-کارآفرینان اقتصادی