کاربردهاي مگنت

در اين ويديو آموزش داده شده که چگونه چندين مگنت را روي يک نوار فلزي چسبانده و سپس نوار را زير کابينت قرار داده و جاي ادويه که درب آن فلزي باشد را به مگنت ها چسبانده. با دکوراتور همراه باشيد. www.dekorator.ir