شیعه شدن برادر سنی در شبکه ولایت [فدایی دو ارباب]

کلیپ جالب شیعه شدن یکی از مسلمانان اهل سنت در برنامه زنده شبکه جهانی ولایت