دکوراسیون - تاثیر رنگ بر فضا

تاثیر رنگ بر فضا دارای عوامل گوناگونی است. نیرو و قدرت رنگ ها در مورد عمق آنها در خود رنگ نهفته است و این خصوصیات در تاریکی و روشنی ، سردی و گرمی درجه اشباع و یا میزان وسعت سطوح رنگ ها موجود می باشد. از سایت ما نیز دیدن کنید.
www.dekorator.ir