تشکر و تحسین همدیگر برای مشارکت در حل مشکل (1)

- " شکر نعمت ، نعمتت افزون کند " یک تکنیک درمانی است.
- اگر زن و شوهر یاد بگیرند که تشکر کنند ، خیلی از اختلافات حل خواهد شد.
- همانطور که در کلام ، مسئله وجوب منعم برای خدا اثبات می شود ، در زندگی هم بایستی واجب بدانیم که از دیگران بابت لطفی که کرده اند تشکر کنیم و نباید زحمات آنها را عادی جلوه دهیم.