فاز موزیک به ورلد موزیک تغییر نام داد

فاز موزیک به ورلد موزیک تغییر نام داد.
ازین پس میتوانید آهنگ های جدید را در رسانه "ورلد موزیک" دنبال کنید.
"ورلد موزیک" بروزترین رسانه دانلود آهنگ جدید ایرانی و خارجی
http://www.worldmusics.ir/