آموزش مدل سازی در نرم افزار سالیدورکس (جلسه اول)

آئرس دریافت:mohandesbartar.ir/smr3115
در این جلسه قصد داریم به آموزش نحوه مدل سازی قطعات صنعتی در نرم افزار سالید ورکس بپردازیم. برای این منظور ابتدا توضیحاتی در رابطه با محیط های مختلف نرم افزار ارایه خواهد شد. در ادامه وارد محیط پارت شده و فضای کاری این محیط، تقسیم بندی نوار ابزار های مربوطه، و اصول اولیه طراحی قطعات صنعتی توضیح داده خواهد شد. پس از آشنایی اولیه با نرم افزار وارد محیط دوبعدی شده و ابزارهای ترسیمی محیط Sketch، اندازه گذاری و قید گذاری جهت ترسیم اشکال مختلف در محیط دوبعدی آموزش داده می شود. پس از آشنایی با نحوه ترسیم در محیط دو بعدی وارد محیط سه بعدی شده و نحوه حجم دادن و مدلسازی قطعات با استفاده از این ترسیمه ها و تنظیمات مربوط به آن تدریس شده و همچنین طریقه استفاده از میانبر های موس و استفاده از آیکون های مربوط به نحوه نمایش اجزا آموزش داده خواهد شد.
و در نهایت یک قطعه صنعتی در نرم افزار مدل سازی خواهد شد تا با کاربرد آیکون های فرااگیری شده بهتر آشنا شوید.