موزيك قطعه خروش

موزيك قطعه خروش
آهنگ سازي و سنتور : استاد فرشيد شعباني
تنبك استاد: آرمان نادري
ركورد و ميكس و مستر فرامرز فضلي استوديو چكاوك ماندگار
تصویر و تدوین یاسر مهربانی
پخش : رسانه بهترینها
webpage :Betarina.ir