ارتودنسی دندان روکش شده

آیا با وجود دندان های روکش شده ارتودنسی ممکن است ؟ چه عواملی در این تصمیم گیری موثر است دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی www.drsadreddini.ir