اهل تسنن و ۱۲ جانشین پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) [فدایی دو ارباب]

مستنداتی از کتب اصلی اهل تسنن درباره این که چه کسانی جانشین رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) هستند دیدن کلیپ را از دست ندهید و آن را منتشر کنید