نقش کبد در بدن انسان

کبد شما یکی از پر کارترین عضوها در بدن می باشد ، کبد در همه ساعات شبانه روز در حال کار کردن است تا مواد غذایی که شما میل می کنید را به ذرات کوچکتری تبدیل کند تا برای بدن قابل استفاده باشد - www.drsosha.com