دستگاه زردی نوزاد 4 لامپه

این کلیپ درباره نحوه نصب دستگاه زردی مدل 4 لامپه می باشد.
طول عمر لامپها و مدل آنها مهم هستند.