7 مدار الکترونیکی با استفاده از ماسفت

آموزش ساخت 7 مدار الکترونیکی جذاب با استفاده از ماسفت
ماسفت یا ترانزیستور اثر میدانی نیمه‌رسانا-اکسید-فلز (به انگلیسی: metal–oxide–semiconductor field-effect transistor ٫ MOSFET) معروف‌ترین ترانزیستور اثر میدان در مدارهای آنالوگ و دیجیتال است.