نحوه کار با اپلیکیشن چشمی درب دیجیتال

در این ویدیو نحوه کار با اپلیکیشن چشمی درب دیجیتال آموزش داده شده است .
می توانید اطلاعات بیشتر در مورد چشمی درب دیجیتال و دیگر محصولات را در سایت مشاهده نمایید .
https://yuccahq.com
https://t.me/YuccaHQ