معرفی دیکشنری و مترجم آنلاین آبادیس

سایت دیکشنری و مترجم آنلاین
دیکشنری و مترجم اندروید
ربات دیکشنری و مترجم تلگرام
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
انواع دیکشنری های تخصصی
لغت نامه دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ عمید و دیگر فرهنگ نامه های فارسی
http://dictionary.abadis.ir