آیا خلفا در ازدواج امیرالمؤمنین (ع) .... توضیحات

در کتب شیعه آمده است که امیرالمؤمنین علیه السلام زره خود را به یکی از خلفا فروخته و پول آن را برای ازدواج خود هزینه کرد. اما آیا واقعیت این چنین بوده است؟ برای یافتن حقیقت، این کلیپ را ببینید.