راهکار مشکل بدخوابی در نوجوانان (1)

- فردی که مشکل بدخوابی دارد ، باید بررسی شود که برنامه ها و فعالیت های قبل از خوابش چگونه است؟ ؛ کسی که در طول روز خیلی خوابیده و تحرک زیادی نداشته ، نباید از او انتظار داشت که خواب شب او نظم باشد.
- گاهی اوقات مسئله بدخوابی نوجوان به خاطر روان گسیختگی در اوست و دارای علائمی چون : حواسپرتی ، رفتارهای کنترل نشده و تندی های مهار نشده ، طبیعی نبودن میزان مصرف خوراک و تغذیه ، طبیعی نبودن میزان صحبت کردن ؛ به طور خلاصه دارای بهم ریختگی در شخصیت و رفتارها می باشد ؛ که برای رفع این روان گسیختگی روانی باید به روان پزشک مراجعه شود.