تیزر سوم ، شازده ، کبوتر بلند پرواز ایرانی

تیزر سوم فیلم مستند شازده، کبوتر بلند پرواز ایرانی ، به گارگردانی چناب مرتضی بور بوری و تهیه کنندگی جناب آریا متقّی