تیزر دوم ،فیلم مستند... شازده ، کبوتر بلند پرواز ایرانی

تیزر دوم فیلم مستند شازده کبوتر بلند پرواز ایرانی به گارگردانی جناب مرتضی بور بوری و تهیه کنندگی جناب اریا متقّی