تیزر فیلم مستند شازده ، کبوتر بلند پرواز ایرانی

تیزر فیلم مستند شازده کبوتر بلند پرواز ایرانی ، این فیلم ...فیلمی ست مستند که راجب کبوتر درای در ایران ساخته شده ست و به گارگردانی مرتضی بور بوری ست و تهیه کنندگی اریا متقّی ساخته شده ست