با بطری پلاستیکی چه کارهایی میتوان انجام داد؟؟؟

صفیرسبز_10 راهکار جالب که میتوان به وسیله ی بطری های پلاستیکی انجام داد