عمل بینی

Rihnoplasty جراحی زیبایی بینی ، عملی است که از گذشته تا به امروز مرد و زن در هر رنج سنی تمایل به انجام آن دارند. این عمل زیبایی میبایست توسط یک جراح گوش و حلق و بینی انجام شود.قدمت عمل رینو پلاستی در ایران از دهه ۴۰ شمسی آغاز گردید و اولین عمل جراحی زیبایی بینی بعد از انقلاب توسط یک گروه متخصص گوش و حلق و بینی صورت گرفت.