14 آوریل 1935 در آمریکا چه گذشت؟؟؟؟

14 آوریل 1935 یا همان "یکشنبه سیاه"، روزی که در بخش هایی از آمریکا ریزگردها همچون سونامی شهرها و روستاها را درنوردید طوری که خورشید بی فروغ شد و آسمان به خاموشی گرایید !