دروغگویی امن پرداز در جلوگیری از باج افزارها شماره 3

تو این ویدیو هم علی الظاهر همون نمونه با آنتی ویروس پادویش ( مثلا" آنتی ویروس ) تست میشه که خودتون تو ویدیو میبینید که رفتار ضدباجگیرشون چطوری هست !!!!