لورل و هاردی در فیلم (Politiquerías (1931

این فیلم، نسخه ای دیگر از فیلم Chickens Come Home با هنرمندی لورل و هاردی میباشد . البته به زبان اسپانیولی که لورل و هاردی در این فیلم بار دیگر نشان دادند که هنرمندانی از تمام جهات هستند.وبراحتی دیالوگهای اسپانیولی فیلم رو اجرا کرده اند.همچنین دقایقی از فیلم که از نسخه اینگلیسی بیشتر است مختص به هنرنمایی شعبده بازمعروفی در آن زمان بنام حاجی علی میباشد.که تماشایش را به دوست داران و علاقمندان لورل و هاردی توصیه می نمایم.
------------------------------------------------- با تشکر خـــان آقـــا -------------------