بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا

اگه دلتون کربلایی شد یا اشکتون جاری شد لطفا این نماهنگ رو هر جایی که تونستین انتشار بدید حتی در شبکه های اجتماعی