خلاصه بازی منچسترسیتی ناپولی 2-1

موقعیت های حساس و گل های بازی منچستر سیتی و ناپولی