بررسی تخصصی surface pro 2017

surface pro 2017 جدیدترین مدل سرفیس های مایکروسافت است که نسبت به مدل های پیشین تغیراتی مانند افزایش میزان بازدهی باتری , کاهش وزن را داشته است.