شوخی امیر حسین فتحی با پریناز ایزدیار

شوخی خنده دار امیر حسین فتحی با پریناز ایزدیار در پشت صحنه سریال شهرزاد