مستند قتل صادق برمکی (آتش زدن جوان مهابادی)

صادق برمکی جوان 19 ساله ای که بوسیله ی دوستانش ابتدا مجروح و سپس زنده زنده سوزانده شد.